Modlitba, aby hlava nebolela

Encefalitída

Bolesť hlavy a migréna spôsobujú, že existencia človeka je neúnosná, v takých chvíľach je pripravený prijať akékoľvek opatrenia, aby sa zbavil strašného mučenia. Dnes si väčšina ľudí vyberie liečbu tabletkami, niekto má radšej tradičnú medicínu. Existujú ale situácie, keď žiadny z vyššie uvedených liekov nie je k dispozícii. Potom je modlitba najlepším liekom na všetky druhy chorôb..

Ako to pomáha

Medzi farníkmi panuje názor, že nepomáha ani samotná modlitba, ale úprimná viera v Božiu pomoc, o čom svedčí aj spoločné vyhlásenie: „Podľa vašej viery bude poskytnutá.“ Preto pre niekoho môže byť jediným účinným prostriedkom modlitba za bolesti hlavy - pre niekoho - okrem liekov všetko závisí aj od toho, ako veľmi je človek ponorený vo viere..

Pretože bolesť hlavy môže byť príznakom stresu, starostí, modlitba pomáha upokojiť myseľ a prísť do pokojného stavu, čo podľa toho zmierňuje bolesť.

Existujú situácie, keď je bolesť hlavy dôsledkom nebezpečnej choroby. To samozrejme neznamená, že by ste sa mali prestať modliť a obrátiť sa na oficiálnu medicínu, ale hovorí sa o povinnom pozorovaní lekárom..

Pravidlá čítania

Existuje dosť možností, ako sa modliť za vyslobodenie z tohto neduhu, to hlavné nespočíva ani v samotnom texte modlitby, ale v srdci človeka, v jeho úprimnosti a otvorenosti voči Pánu Bohu. Preto je dôležité pamätať na pravidlá čítania modlitby:

 • pre začiatok je dôležité naladiť sa na modlitbu, dostať sa do zvláštneho modlitebného stavu - pokojný a odtrhnutý od iných problémov;
 • uistite sa, že ste si umyli vlasy, učesali sa a obliekli si čisté oblečenie;
 • všeobecné pravidlo pre ženy - žiadne nohavice a vždy hlava pokrytá šatkou;
 • zapáľte sviečku alebo lampu, pomôže vám to naladiť sa na modlitbu;
 • vyslovte text modlitby pomaly, tichým hlasom, ak máte pocit, že musíte činiť pokánie, potom to môžete urobiť pred modlitbou.

Ako čítať

Čítanie modlitby je vždy dosť individuálny proces, takže je ťažké ju rozložiť podľa akýchkoľvek kritérií, avšak všeobecné odporúčania pre tento proces sú nasledujúce:

 • pred prečítaním modlitby Matky Božej za vyslobodenie z bolesti hlavy alebo modlitbou k svätým je lepšie začať prečítaním modlitby „Otče náš“;
 • pred alebo po prečítaní modlitby môžete povedať frázu adresovanú Matke Božej (ak sa jej modlitba číta), so žiadosťou o oslobodenie od choroby musí táto fráza nevyhnutne končiť slovom „Amen“.
Poradenstvo! Je lepšie pamätať si text modlitby. Pokiaľ to však nevyšlo, je to v poriadku, pretože je dôležité nielen prečítať text, ale aj si ho preniesť cez seba, preto nie je zakázané čítanie z modlitebnej knižky.

Koho sa modliť o pomoc pri bolestiach hlavy

Modlitba Najčistejšej Božej Matky - nebeskej matky celého ľudstva - pomôže zbaviť sa bolesti hlavy:

Svätá Bohorodička, upokoj moje bolesti hlavy, vysoký krvný tlak a silný kôl. Amen.

Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a uvalených bolestí. Amen.

Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele. Amen.

Presvätá Panna Mária, nech bolesti hlavy ustúpia a viera v Krista neutícha. Amen.

Samozrejme, nie každý pozná text tejto modlitby naspamäť a modlitebná kniha nie je vždy po ruke, potom si podľa svätých otcov cirkvi môžete prečítať jednu z najslávnejších modlitieb - Otče náš.

S týmto ochorením žiadajú o pomoc aj moskovskú Matronušku a svätého Mikuláša Zázračného robotníka, ako aj svätého Jána Krstiteľa. Kráľ Herodes kedysi Jánovi sťal hlavu, na ikonách je tak často zobrazená iba hlava baptistu.

Vážená Staritsa, moskovská Matrona.

Zľutujte sa a zachráňte ma pred chrastami a vredmi, pred jazvami a hladom, ale pridajte mi pravoslávnu zdržanlivosť.

Odhoďte hriešne choroby a pošlite mi duchovné myšlienky.

Zachráň ma pred desivou skazenosťou, pred zlým okom a zvíjaním sa zatratených.

Pošlite príhovor z neba a vysloboďte zo zlých skutkov.

Všetko bude tvoja vôľa. Amen.

Krstiteľ Kristus, kazateľ pokánia, činiaci pokánie, aby ma neopovrhoval, ale kopuluje so svojím Nebeským a modlí sa za Majstra za mňa, nehodného, ​​skleslého, slabého a smutného, ​​v mnohých ťažkostiach po ceste, trápených búrlivými myšlienkami mojej mysle. Som betlehem zlých skutkov, v žiadnom prípade nekončme hriešnym zvykom, ktorý mi v mysli pribili pozemské veci.

Čo urobím? My nie. A ku komu sa uchýlim, nech je spasená moja duša? Tokmo pre teba, svätý Ján, to isté meno milosti, ako pred Pánom, podľa Matky Božej sa má narodiť zo všetkého viac, pretože si mal tú česť dotknúť sa vrcholu kráľa Krista, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka. Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, takže odteraz, o prvej desiatej, budem niesť dobré bremeno a s posledným vezmem úplatok. Kristov krstiteľ, čestný predchodca, extrémny prorok, prvý z milosti mučeníka, inštruktori pôstu a pustovne, učiteľ čistoty a blízky priateľ Krista!

Modlím sa k tebe, bežím k tebe: neber ma zo svojho príhovoru, ale vzkries ma, ktorý som padol mnohými hriechmi. Obnov moju dušu pokáním, akoby druhým krstom, menej ako obaja sú náčelníkom: krstom zmyje hriech predkov, ale pokáním očistí nejaký zlý skutok. Očisti ma od hriechov poškvrneného a vpusti ma dnu, snáď nič zlé nevstúpi do nebeského kráľovstva. Amen.

Božiemu anjelovi, môjmu svätému strážcovi, aby ma z nebies držal pred Bohom!

Pilne sa k tebe modlím: dnes ma osvietiš a zachrániš ma pred všetkým zlým, poučíš ma o každom skutku a nasmeruješ ma na cestu spásy.

Modlitby za bolesti hlavy

Tieto modlitby môžu byť prednesené na zmiernenie alebo zmiernenie bolesti hlavy..

Vyberte z ponuky:

 • Modlitby:
  • Ján Krstiteľ (Baptist)
  • Jána Krstiteľa II
  • Svätá Matka Božia
  • Matrona z Moskvy
  • strážny anjel
  • Guria Kazansky
  • Panteleimon liečiteľ

Všetky modlitby za sebou:

Modlitba k Jánovi Krstiteľovi za bolesť hlavy


Krstiteľ Krista, kazateľ pokánia, činiaci pokánie, aby ma neopovrhoval, ale kopuluje so svojím Nebeským, modlí sa za Majstra za mňa, nedôstojný, skleslý, slabý a smutný, v mnohých ťažkostiach, zostupujúci, znepokojený búrlivými myšlienkami mojej mysle.

Som betlehem zlých skutkov, v žiadnom prípade nekončme hriešnym zvykom, ktorý mi v mysli pribili pozemské veci.

Čo urobím? My nie.

A ku komu sa uchýlim, nech je spasená moja duša?

Tokmo pre teba, svätý Ján, rovnaké meno milosti, ako pre Pána, podľa Theotokov sa zo všetkého môže narodiť viac, pretože ti bolo cťou dotknúť sa vrchu Kráľa Krista, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka..

Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, takže odteraz, o prvej desiatej, budem niesť dobré bremeno a vziať si úplatok s tým druhým.

Kristov krstiteľ, čestný predchodca, extrémny prorok, prvý z milosti mučeníka, pôst a obyvatelia pustovníkov, mentor, čistota voči učiteľovi a Kristov blízky priateľ.!

Modlím sa k tebe, pribehnem k tebe: neber ma zo svojho príhovoru, ale pozdvihni ma, padol som mnohými hriechmi.

Obnov moju dušu pokáním, ako pri druhom krste, menej ako obom, si šéfom: krstom zmyješ hriech predkov, ale pokáním očistíš niekoho, kto je zlý..

Očisti ma hriechmi poškvrnených a vpusti ma dnu, snáď nič zle nevstúpi do nebeského kráľovstva.

Modlitba za bolesti hlavy k Jánovi Krstiteľovi


Svätý predchodca a krstiteľ Krista Jána!

Kazateľ tohto pokánia, neopovrhujte tým, ktorí činia pokánie, ale modlite sa za nás za Pána Krista, nedôstojní otroci, smutní, slabí, upadnutí do mnohých hriechov.

Smrť bude pokúšaná čajom, ale nebudeme sa báť o svoje hriechy a nebudeme sa báť o Nebeské kráľovstvo:

ale nepohrdnite nami, Kristovým Krstiteľom, čestným Predchodcom, bolesťou všetkých narodených zo všetkých, pôstnym a pustovníckym učiteľom, učiteľom čistoty a Kristovým blízkym priateľom.

Modlíme sa k tebe, bežíme k tebe: neodmietaj nás, ktorí prosíme o tvoj príhovor, obnov nám dušu pokáním, je tu druhý krst:

na tvoj príhovor pred Pánom nás pros o očistenie od hriechov.

Vykrikujú na vás nehodné ústa a pokorná duša sa modlí, zlomené srdce vzdychá z hĺbky:

natiahnite svoju najčistejšiu pravú ruku a chráňte nás pred nepriateľmi viditeľnými aj neviditeľnými.

Hej, Pane Ježišu Kriste!

Skrze modlitby svätého Jána Tvojho Baptistu, spravodlivejšieho ako Tvoja najčistejšia Matka, Panna Mária Bohorodička, zachráň nás, Tvoji hriešni služobníci, ktorí činia pokánie z hriechov.

Ty si Boh tých, ktorí činia pokánie, a na Teba, Spasiteľa, vkladáme našu nádej oslavujúcu Tvoje sväté meno s Tvojím Počiatočným Otcom a s Tvojím najsvätejším a najlepším a životodarným Duchom, teraz i na veky vekov i na veky vekov.

Modlitba za bolesť v hlave Najsvätejšieho Bohorodičky


Svätá Bohorodička, upokoj moje bolesti hlavy, vysoký krvný tlak a silnú kol.

Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a uvalených bolestí.

Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele.

Presvätá Panna Mária, nech bolesti hlavy ustúpia a viera v Krista neutícha.
Amen.

Modlitba za moskovskú Matronu za bolesti hlavy


Vážená Staritsa, moskovská Matrona.

Zľutujte sa a zachráňte ma pred chrastami a vredmi, pred jazvami a hladom, ale pridajte mi pravoslávnu zdržanlivosť.

Odhoďte hriešne choroby a pošlite mi duchovné myšlienky.

Zachráň ma pred desivým poškodením, pred zlým okom a zvíjaním sa zatratených.

Pošlite príhovor z neba a vysloboďte zo zlých skutkov.

Všetko bude tvoja vôľa.

Modlitba za bolesti hlavy k Guardian Angel


Božiemu anjelovi, môjmu svätému strážcovi, aby ma z nebies držal pred Bohom!

Pilne sa k tebe modlím: dnes ma osvietiš a zachrániš ma pred všetkým zlým, poučíš ma o každom skutku a nasmeruješ ma na cestu spásy.

Modlitba za bolesti hlavy ku Guriyovi Kazanskému


Modlíme sa k svätému hierarchovi, otcovi Gúrii, stojacemu pred posvätnou svätyňou vašich multifunkčných relikvií, aby ste boli usilovne vždy a všade naším prostredníkom, prostredníkom a patrónom.

Pokračujte vo svojom stáde pre pokoj, ticho, prosperitu, zdravie a záchranu.

Staňte sa našim nepretržitým príhovorcom pred všetkými viditeľnými aj neviditeľnými nepriateľmi:

zakryte nás pred nájdením všetkých problémov, nešťastí a trápení, ešte viac pred pokušeniami temného nepriateľa.

Za tých, ktorí sem prichádzajú a za tých, ktorí sa modlia, proste Pána Boha o všetko, dokonca aj za ich spásu prosia Ho za ich potreby a trápenia, ale všetci oslavujeme sväté meno Otca i Syna i Ducha Svätého, teraz i na veky vekov, i na veky vekov..

Modlitba za bolesti hlavy a tlak

Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s modlitbou za bolesti hlavy a tlak s niekoľkými možnosťami v ruštine, s úplným popisom a obrázkami.

Pravoslávne ikony a modlitby

Informačná stránka o ikonách, modlitbách, pravoslávnych tradíciách.

Modlitba za bolesti hlavy k Jánovi Krstiteľovi

„Zachráň ma, Bože!“. Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku, skôr ako začnete študovať informácie, žiadame vás, aby ste sa prihlásili na odber našich modlitieb skupiny Vkontakte na každý deň. Navštívte tiež našu stránku na Odnoklassniki a prihláste sa na odber jej modlitieb za každý deň Odnoklassniki. "Boh ti žehnaj!".

V modernom svete je najčastejšou chorobou bolesť hlavy. V situáciách, keď nie sú k dispozícii lieky, môže pomôcť modlitba. Ale bohužiaľ, nie každý vie, aké modlitby by sa mali čítať za túto chorobu. V tomto článku zvážime, aké modlitby by sa mali čítať za bolesti hlavy. Mnohých prekvapí, ale sú skutočne účinné a majú liečivé vlastnosti..

Kto by mal čítať modlitby za bolesti hlavy

Ako viete, v pravoslávnej viere je pomerne veľké množstvo ctených svätcov. Ľudia sa na každého z nich obracajú s petíciou za rôzne choroby. A tiež v rôznych situáciách. Spravidla sa zbavia bolesti hlavy a obrátia sa na:

Najčastejšie však čítali modlitbu za bolesť hlavy u Jána Krstiteľa. Je považovaná za najsilnejšiu.

Než začnete čítať modlitbu, nebude nadbytočné obrátiť sa na lekára, aby zistil skutočné príčiny takejto bolesti. Koniec koncov, môže sa vyskytnúť v mnohých prípadoch. V prípade prepracovania nervové nadmerné vzrušenie. Niekedy môže táto bolesť signalizovať vážnejšie problémy..

Aby modlitba obrátenia pomohla, treba si uvedomiť, že sa musí čítať srdcom. Musíte veriť, že pomôže. Bez viery v srdce je modlitba mocná. Mnohí tvrdia, že modlitby sa musia čítať pred tvárou svätca. V skutočnosti to nie je nevyhnutná, ale žiaduca podmienka. Koniec koncov, napríklad vás môže postihnúť hlava nielen medzi stenami vášho domu.

Aby mala modlitba veľkú moc, nemusíte sa modliť iba za seba. Počas petície nezabudnite na svojich blízkych a ľudí, ktorí sú vám drahí. Bolesti hlavy sú spravidla dedičné, preto by sa modlitba mala začať ospravedlnením rodičov, súrodencov, detí.

Modlitby za uzdravenie

Ak sa chcete rýchlo zbaviť bolesti hlavy, ak nepoznáte žiadne špeciálne modlitby, môžete si jednoducho prečítať „Náš Otče“.

 • Osloboďte svoju myseľ od negativity a zlých myšlienok.
 • Použite všetku svoju energiu na samočistenie.

Môžete sa tiež obrátiť na modlitbu k svätým, ktorí počas svojho života uzdravovali choroby, alebo k Anjelovi strážnemu.

Modlitba za bolesť hlavy k Jánovi Krstiteľovi sa číta týmito slovami:

Krstiteľ Kristus, kazateľ pokánia, činiaci pokánie, aby ma neopovrhoval, ale kopuluje so svojím Nebeským a modlí sa za Majstra za mňa, nehodného, ​​skleslého, slabého a smutného, ​​v mnohých ťažkostiach po ceste, trápených búrlivými myšlienkami mojej mysle. Som betlehem zlých skutkov, v žiadnom prípade nekončme hriešnym zvykom, ktorý mi v mysli pribili pozemské veci.

Čo urobím? My nie. A ku komu sa uchýlim, nech je spasená moja duša? Tokmo pre teba, svätý Ján, to isté meno milosti, ako pred Pánom, podľa Matky Božej sa má narodiť zo všetkého viac, pretože si mal tú česť dotknúť sa vrcholu kráľa Krista, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka. Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, takže odteraz, o prvej desiatej, budem niesť dobré bremeno a s posledným vezmem úplatok. Kristov krstiteľ, čestný predchodca, extrémny prorok, prvý z milosti mučeníka, inštruktori pôstu a pustovne, učiteľ čistoty a blízky priateľ Krista!

Modlím sa k tebe, bežím k tebe: neber ma zo svojho príhovoru, ale vzkries ma, ktorý som padol mnohými hriechmi. Obnov moju dušu pokáním, akoby druhým krstom, menej ako obaja sú náčelníkom: krstom zmyje hriech predkov, ale pokáním očistí nejaký zlý skutok. Očisti ma od hriechov poškvrneného a vpusti ma dnu, snáď nič zlé nevstúpi do nebeského kráľovstva. Amen.

Môžete si tiež prečítať modlitbu k Jánovi Krstiteľovi za bolesť hlavy:

A ku komu sa uchýlim, nech je spasená moja duša? práve pre teba, svätý Ján, rovnaké meno milosti, ako pre Pána, podľa Theotokov sa zo všetkého môže narodiť viac, pretože ti bolo cťou dotknúť sa vrchu Kráľa Krista, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka..

Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, ale odteraz, o prvej desiatej, budem niesť dobré bremeno a s druhou dostanem úplatok. K nej, Kristovmu krstiteľovi, čestnému Predchodcovi, extrémnemu Prorokovi, prvému z milosti mučeníka, pôstu a pustovníkom, mentorovi, čistote voči učiteľovi a Kristovmu blízkemu priateľovi, prosím, bežím k tebe: neber ma zo svojho príhovoru, ale vzbura, ktorý som padol mnohými hriechmi; Obnov moju dušu pokáním, akoby druhým krstom, pred obidvomi si kniežaťom: krstom zmyj hriech predkov, ale pokáním očisti, ktorého skutok je zlý; Očisti ma od hriechov poškvrneného a prinút ma, aby som vniesol dovnútra, pretože do mňa nebadá nič zlé. Amen.

Pomôže aj modlitba za bolesť Matky Božej:

Svätá Bohorodička, upokoj moje bolesti hlavy, vysoký krvný tlak a silný kôl. Amen.

Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a uvalených bolestí. Amen.

Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele. Amen.

Presvätá Panna Mária, nech bolesti hlavy ustúpia a viera v Krista neutícha. Amen.

Nech ťa Pán ochráni!

Pozrite si ďalšie video z modlitieb k Jánovi Krstiteľovi, ktoré pomôže zmierniť bolesti hlavy a ďalšie:

Modlitba, ktorá lieči bolesti hlavy

Ako viete, Všemohúci nikdy nedáva také testy, ktoré by nezodpovedali vášmu vývoju a schopnostiam. Každý, ako sa hovorí, dostane krížik do čela.

Ak vás bolí hlava, môžete byť v práci podráždenejší alebo menej produktívny. Faktory ako tieto znižujú tiež vašu kresťanskú cnosť. Preto sa láskavá modlitba za bolesť hlavy môže stať vašim spoľahlivým spoločníkom pri získavaní cností..

Ku komu a ako sa modliť?

Pred začatím tejto témy je potrebné poznamenať, že je veľmi dôležité využívať pomoc lekárov a drog. Tieto metódy by sa nemali vôbec zanedbávať, najmä ak máte chronické migrény alebo podobné vážne ochorenia. Všemohúci vám dal nielen modlitby, ale aj lekárov a obrovské množstvo liekov.

Pamätajte, v zásade sa lieky vyrábajú na základe rôznych rastlín a prírodných zlúčenín, ktoré existovali od začiatku a sú úžasne určené na liečbu chorôb a podporu zdravia. Lekári sú tiež nástrojom, prostredníctvom ktorého vám môže Všemohúci preukázať svoje milosrdenstvo a liečiť tak choroby.

Ak môžete, použite lieky. Ak môžete, vyhľadajte lekára. Najlepšie je, samozrejme, ak tieto metódy použijete s vierou.

Mnoho modlitieb sa používa na zosilnenie účinku liekov a liečenia. Preto sa často používajú presne ako doplnok, ktorý vám umožní lepšie zmierniť bolesti hlavy a získať úľavu..

Najčastejšie sa s veľkými bolesťami hlavy modlia k Najsvätejšiemu Bohorodičke a Jánovi Krstiteľovi.

Ak máte samostatný priestor, mali by ste skôr, ako sa začnete modliť, nájsť vnútorný pokoj, pokúsiť sa zbaviť hnevu alebo skľúčenosti, ktoré môžu bolesti hlavy priniesť. Potom môžete skúsiť použiť sviečku, ak ju máte. Svätý obraz môže byť užitočný aj pre vás.

Ak používate iba sviečku, sledujte plameň. Čistota ohňa je schopná očistiť ľudí a pomôcť pri modlitbe. Ak sa modlíte pred obrazom, pozerajte sa na obraz s hlbokou vierou a úprimne požiadajte o uzdravenie od bolesti hlavy..

Odvolanie pre Bohorodičku a Jána Krstiteľa

Najprv sa pozrime na najsilnejšie modlitby, ktoré môžu pomôcť zbaviť sa bolesti hlavy a závratov. Hovoríme o modlitbách k Jánovi Krstiteľovi a k ​​Presvätej Bohorodičke.

Jedným z najuctievanejších svätcov v pravosláve je krstiteľ Ján, ktorého cár Herodes odsúdil na mučenícku smrť. Modlitby k tomuto svätcovi sa používajú na rôzne záležitosti, väčšinou na osvetlenie konkrétnej práce, najmä poľnohospodárskej.

Svätého Jána Herodes pripravil o hlavu, práve kvôli tomuto asketovi sa modlia za bolesť hlavy.

„Čestný Kristov krstiteľ, Predchodca, extrémny prorok, prvý mučeník, inštruktor pôstu a pustovne, učiteľ čistoty a Kristov blízky priateľ! Modlím sa k tebe a bežiaci k tebe ma neber od svojho príhovoru, neopúšťaj ma, ktorí sme padli v mnohých hriechoch; obnov moju dušu pokáním, ako druhý krst; Očisti ma, hriechy poškvrneného, ​​a prinút ma, aby som sa do toho dostal, a možno nič zlé nevstúpi do nebeského kráľovstva. Amen. “

Pred začatím modlitby k Najsvätejšiemu Bohorodičke sa odporúča prečítať si nášho Otca. Toľkokrát, koľko uznáte za vhodné. Takéto predbežné modlitby sú potrebné, aby ste mohli byť naplnení správnou modlitebnou náladou..

Potom si môžete prečítať nasledujúce krátke pravoslávne modlitby:

 • "Najsvätejšie Bohorodičky, upokoj ma bolesť hlavy, vysoký krvný tlak a silný kôl." Amen. “
 • "Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a bolestí, ktoré na mňa pôsobia." Amen. “
 • "Preblahoslavená Panna Mária, nech bolesti hlavy utíchnu a viera v Krista neutícha." Amen. “
 • "Najsvätejšia Bohorodička, chráň ma pred hriešnym dechtom a bolesťami hlavy." Amen. “
 • "Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele." Amen. “

Ľahko si ich pamätajú a dajú sa použiť takmer v každej situácii. Čítajte, nahlas alebo potichu, také krátke modlitby by nemali byť mechanické, ale rozvíjaním úprimnosti v sebe a cítením veľkej pomoci, ktorú vám môže Božia matka poskytnúť..

Môžete použiť najbežnejšie modlitby k Bohorodičke, ale zároveň vo svojej duši požiadajte, aby ste sa zbavili bolesti hlavy. Modlitba má liečivý účinok na telo i dušu. Preto môžete mať pozitívny efekt z jednoduchých modlitieb k Matke Božej, keď vás bolí hlava..

Úprimné čítanie vás odvedie od každodenného života a prispôsobí sa duchovnosti, potom vás bolesti prakticky nezaujímajú. Najlepšie to urobíte, keď sa budete pravidelne modliť. Ak venujete pozornosť ľuďom, ktorí sa neustále venujú modlitebným praktikám, sú spravidla veľmi energickí a zriedka ochorejú..

Ostatné modlitby

V prípade potreby môžete použiť aj ďalšie silné modlitby. Pravoslávny asketický svätý Panteleimon bol veľkým liečiteľom a spravidla je na ňom, aby obrátili svoju modlitbu, keď je potrebné niečo vyliečiť, vrátane bolesti hlavy..

„Starší Panteleimone, boháčsky svätý!

V mene nášho Boha, nebeského otca

požiadali ste o všeobecné zdravie ľudí.

Vypočujte si aj moju pokornú modlitbu,

Prosím o milosť Pánovu.

Ako nás milosrdný Boh vyslobodil z intríg Zlého,

tak lieči moje bolesti hlavy.

Nech je moja modlitba vyslyšaná.

Váš vlastný Anjel vedie a chráni celú pozemskú cestu, pomáha v bolestiach i radostiach, a keď vás bolí hlava, môžete s pokorou požiadať tohto božského príhovorcu o pomoc..

„Môj anjel, božský strážca,

ako ma zachrániš pred problémami,

ako navrhujete správne spôsoby,

zachráň ma od bolesti hlavy,

Boží služobník (meno). Amen! “

Aké slová požiadať o milovaného človeka?

Ak chcete pomôcť niekomu, koho trápia bolesti hlavy, môžete použiť veľmi silnú modlitbu, ktorá sa zvyčajne používa na liečenie chorôb. Ďalej uvádzame text v cirkevnej slovančine, ktorému sa dá trochu ťažko porozumieť..

Je lepšie čítať ich v pôvodnom znení, pretože svätí sa týmito slovami modlili po celé storočia. Ak niektorým slovám nerozumiete a tento faktor zasahuje do úprimnosti modlitby, vyhľadajte a prečítajte si preklad tejto modlitby, nebude ťažké ho nájsť. Ak je čítanie v origináli veľmi ťažké a nepochopiteľné, môžete čítať v modernej ruštine, ale zároveň s hlbokou vierou a úprimnosťou.

„Ó, Pane, všemohúci, kráľu Svätý, trestaj a neumieraj, utvrdzuj tých, ktorí padnú a povstávajú zvrhnutí, telesní ľudia, oslavuj smútok, modlíme sa k Tebe, nášmu Bohu, k Tvojim služobníkom (meno riek), navštevuj tých, ktorí neexistujú s tvojím milosrdenstvom, odpusť im akékoľvek a nevedomé milosrdenstvo. Na ňu, Pane, zoslal svoju lekársku moc z neba, dotkni sa tela, uhasíš oheň, skrotíš vášeň a všetku číhajúcu slabosť; prebuď lekára Tvojich služobníkov (meno riek), vzbuď ich z chorého lôžka a z lôžka zloby celého a dokonalého, daj ich Cirkvi svojej tým, ktorí sa páčia a konajú Tvoju vôľu. Tvoj je, ježko, ktorý má byť milosrdný a aby nás zachránil, náš Boh, a my oslavujeme Teba, Otca i Syna i Ducha Svätého, teraz i vždy, i na veky vekov. Amen. “

Odporúčame pozrieť si video - „Modlitby za bolesť hlavy“:

Modlitby za bolesti hlavy

Silná bolesť hlavy vás pripraví o pokoj a chuť žiť, často vám z toho nepomôžu žiadne tabletky, a ak sa tak stane, tak nie na dlho. Naši predkovia vedeli, ako zvládnuť najsilnejšie bolesti bez akýchkoľvek liekov. Sila slova a modlitby pomôžu zmierniť bolesti hlavy.

Modlitba Matky Božej za oslobodenie od bolesti hlavy

„Najsvätejšie Bohorodičky, ľudská rasa, milostivý príhovorca, plačúci Utešiteľ! Upokoj ma bolesť, posilni ma vo viere a láske.

Pre ženy je lepšie adresovať modlitby k Matke Božej. Bude dobré zamerať sa na proces ponúkania modlitby, súmraku a kostolnej sviečky. Oheň je najlepším prostriedkom na slová a činy, pretože nie nadarmo je najefektívnejším spôsobom, ako sa zbaviť utrpenia a obnoviť energiu, meditácia na plameni sviečky..

Modlitby k svätému Panteleimonovi, uzdravenie všetkých chorôb

Často sa modlia k svätému Panteleimonovi nielen za seba, ale aj za deti a príbuzných. Zapálená lampa a súmrak budú tiež veľkou pomocou pri sústredení sa na modlitbu. V chrámoch sa pri čítaní modlitieb často používa kadidlo, ktoré sa rozsvieti ako darčeky. Počas modlitieb doma nebude tiež nadbytočné zapaľovať si kadidlo, vyberať arómu, ktorá vám bude vyhovovať a potešiť vás, a ktorá bude zodpovedať vašim potrebám.

"Svätý Panteleimon, veľký Liečiteľ, patrón chudobných, sirota a chudobných, vzkriesený z mŕtvych, zachránený z temnoty smrti z milosti nášho Boha, Ježiša Krista! Zbav ma bolesti, svojím svätým milosrdenstvom zahni môj neduh, uzdrav ma a utešuj ma mocou! Nenechaj ma osirelého a úbohý v lákavej chorobe a pošli mi príhovor nášho Pastiera a najsvätejšieho Bohorodičky. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. “

Ale táto krátka modlitba je ľahko zapamätateľná a opakuje sa kdekoľvek, ak vás bolesť nečakane zastihne.

„Svätý a uzdravujúci Panteleimón, trpiaci vášňou, modlite sa k milosrdnému Bohu, aby odpustil našej duši za hriechy.“

Táto spoločná modlitba k liečiteľovi má silný účinok..

"Ó, svätý Panteleimon, liečiteľ a Bohu milý! V mene nášho Pána Ježiša Krista sa modli za vyslobodenie z neduhov, ktoré sa trasú, bolesťou pália moju korunu, obručou, ktorá mi zväzuje čelo. Vypočuj ma, svätý Panteleimon, chorľavejúcu pokrývku, vylučujúcu chorobu, utíšujúcu utrpenie!" milosrdenstvo nášho Pastiera a jeho Najsvätejšej Matky Presvätej Bohorodičky. Vyslyš ma, neopúšťaj ma bez svojej všemocnej pomoci! Amen. “

Modlitby k anjelovi strážnemu

Anjel strážny je s osobou od narodenia do smrti. Nie je silnejšie duchovné spojenie ako anjel a stráž. Preto sa môžete obrátiť na najbližšieho patróna a patróna a požiadať o zbavenie sa choroby bez ukončenia liečby predpísanej lekárom.

"Anjel strážny, môj patrón a príhovorca! Modlím sa k tebe a uchyľujem sa k tvojej pomoci, nenechaj ma bez príhovoru a pomoci, prikryj sa svojím krídlom od pálčivej bolesti, ži a ďakuj Bohu, ktorý zasahuje! V mene Otca, Syna a Ducha Svätého." Amen. “

Anjel strážny je vždy vedľa svojho zverenca, preto obracanie sa k nemu niekedy pomáha skôr ako iné modlitby.

Lekárska pomoc a úprimné modlitby s vierou v ich slová pomáhajú v boji proti najsilnejším bolestiam. Ak ste zvyknutí konať, potom bude sprisahanie z choroby vynikajúcim spôsobom, ako sa zbaviť neznesiteľnej bolesti. Prajeme vám veľa zdravia a nezabudnite stlačiť tlačidlá a

Pozri tiež:

Star and Astrology Magazine

každý deň čerstvé články o astrológii a ezoterike

Modlitby za „vládnucu“ ikonu Matky Božej

Pravoslávne ikony majú úžasné vlastnosti, ktoré sa vzpierajú popisu. Ikona Matky Božej „vládnuca“ sa vzťahuje na.

Kaluga Ikona Matky Božej

Zázračný obraz Panny Márie dáva uzdravenie všetkým, ktorí sa k nemu obracajú v modlitbe. Pomáha ikona Panny Márie.

Modlitby za uzdravenie z chorôb

Modlitby adresované Bohu a svätým vám pomôžu uzdraviť dušu a telo pred rôznymi neduhmi, obnoviť pôvodnú silu,.

Modlitby kazanskej Matky Božej

Mnoho ľudí v ťažkých životných situáciách sa uchyľuje k pomoci k svätým. Pomôžu vám modlitby prečítané pred kazaňskou ikonou Matky Božej.

Modlitby čítajte dieťaťu

Najsilnejšia je modlitba rodičov za dieťa. Je to úprimná túžba milujúceho príbuzného, ​​ktorý dokáže zázraky a môže pomôcť.

Modlitba za bolesť hlavy

Náhla bolesť hlavy, za okolností, keď sa nemáte na koho obrátiť a lieky nie sú k dispozícii, vám modlitba pomôže zmierniť bolesť hlavy.

Pretože príčiny bolesti môžu byť rôzne (od prepracovania po smrteľné ochorenia), rovnako ako bolesť samotná (pulzujúca, neustále, tupá, boľavá bolesť), nespoliehajte sa iba na modlitbu, naplánujte si návštevu lekára v najbližších dňoch.

Existuje veľa modlitieb za liečbu bolesti hlavy. Každý je svojim spôsobom silný, ak modlitba verí, že mu modlitba pomôže. Každý pozná fakty o uzdravení z bolesti hlavy, keď bylinkárka, ktorá položila ruku na čelo trpiaceho človeka, zašepkala posvätné slová. Modlitba zvyšuje dar duchovných a čarodejníc (podľa ich vyjadrení) a má priaznivý vplyv na toho, kto je liečený tradičnými liečiteľmi.

Vlastnosti čítania liečivých modlitieb

Pred prečítaním modlitby za silnú bolesť hlavy by ste sa mali naučiť niekoľko pravidiel, ktoré sú charakteristické pre posvätnú metódu liečenia..

Modlitbu treba čítať srdcom, cítiť každé slovo, každé odvolanie.

Modlitebné práce by sa mali robiť pravidelne, bez lenivosti. Ranné modlitby pomáhajú naladiť sa na denný zhon a večerné modlitby zmierňujú stres po chvíľach dňa..

Boh vie, čo vás vzrušuje v okamihu vyslovovania modlitebných textov, nemali by ste hovoriť: „Osloboď ma od tejto bolesti hlavy! Daj pozor, aby ma nebolela hlava! “ Nestojí za to konkretizovať.

Žiadosť o odpustenie za spáchané hriechy nie je v modlitbe od Boha (Matky Božej), ale od ľudí. Oslovte ľudí, keď budete robiť pokánie.

Rozlúčka so zlom, ktoré spôsobili vaši nepriatelia. Ak niekto urazil vás alebo vašu milovanú osobu, neukončujte nevôľu, skúste prepnúť a odhodiť myšlienky o páchateľovi. Zaželajte mu veľa šťastia a prosperity - uvidíte, bude to pre vás jednoduchšie.

Nikdy sa nemodlite za seba samého. Účinok modlitby sa mnohonásobne zvýši, ak sa veriaci modlí za svoju rodinu, ľudí blízkych a drahých pre neho.

Nemodlite sa „za“ niekoho, ale modlite sa „za“. „Pretože“ v zmysle znamená „namiesto“, pomoc modlitby bude smerovaná „namiesto“ osoby, za ktorú prosia, k inému. Vždy žiadajte „uzdravenie pre milovaného človeka“, neobhajujte „zdravie“.

Choroby, ktoré spôsobujú bolesti hlavy, sú často dedičné. Akákoľvek modlitba by preto mala začínať ospravedlnením voči rodičom, súrodencom, deťom.

Spojovací článok rodu by sa nemal stratiť, pretože energia človeka bez príbuzenských väzieb slabne a prestáva odolávať faktorom, ktoré vyvolávajú bolesť a neduhy..

Prestaňte s chorobou bojovať, skúste nasmerovať svoju vnútornú energiu k samočisteniu. Ak od niekoho dostanete agresívny nárast energie, použite ju vo svoj prospech - pokojne sa jej poďakujte, nevylievajte svoju energetickú silu do reakcie.

Uzdravujúci svätci

Aby bolesť hlavy ustúpila, nie je potrebné sa modliť k Bohu samotnému alebo k Matke Božej. Môžete si prečítať nášho Otca a ďalšie modlitby uzdravenia ku všetkým svätým, ktorí počas života liečili chorých ľudí (Matrona z Moskvy, Ján Krstiteľ, Veľký mučeník Panteleimon, Kazaň z Kazane). Anjel strážny je tiež pomocníkom pre telo i dušu človeka..

Nech je modlitba adresovaná komukoľvek - Božej Matke, Božiemu synovi alebo určitému svätcovi, pomoc bude poskytnutá úprimnej viere toho, kto prosí. Malo by sa chápať, že hlava nie vždy prestane bolieť okamžite, pretože príčin ochorenia, ako aj samotných chorôb s príznakmi bolesti hlavy je veľa. Neustále sa modlite a ďakujte Pánovi za dar trpezlivosti, určite budete uzdravení!

Ďalšie typy ochranných modlitieb:

Modlitby za bolesti hlavy: komentáre

Komentáre - 2,

Modlitba je v skutočnosti výzvou k Pánovi, aby jedného človeka zbavil veľkého bremena. Ale všetky druhy mladých modlitieb za zbavenie sa bolesti hlavy a nejaké ďalšie zvláštne problémy sa mi vždy zdali niečo veľmi neobvyklé a ďaleko od kostola.

Táto modlitba ma skutočne zachráni pred migrénovými záchvatmi, asi tu zohráva veľkú úlohu tvoja nálada a čo hovoríš do slov a s akými dôsledkami ich nesieš?.

Modlitby za bolesti hlavy

„Bolesť hlavy“ je stav, ktorý väčšina ľudí pozná. Zároveň by sa zdalo, že taký jednoduchý, aj keď bolestivý stav, nezávisí od veku ani od celkového zdravotného stavu a za určitých podmienok môže bolesť hlavy spôsobiť, že život bude neznesiteľný. Liečba tabletkami, na ktoré sú mnohí zvyknutí, napríklad ľudové lieky, nie je vždy účinná. Ak boli vyskúšané možnosti tradičnej a tradičnej medicíny a nedôjde k nijakej úľave, môžete sa obrátiť na modlitbu za bolesť hlavy.

 1. Koho požiadať o pomoc?
 2. Modlitba k Matke Božej
 3. Modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi
 4. Modlitba k moskovskej Matrona
 5. Modlitba k liečiteľovi Panteleimonovi
 6. Modlitba k anjelovi strážnemu

Koho požiadať o pomoc?

Ak chcete zmierniť stav a upokojiť bolesť hlavy, musíte si prečítať modlitbové slová a zbožne veriť, že úľava príde. Iba v takom prípade môžete počítať so skutočnými výsledkami. Môžete požiadať o pomoc pri zbavovaní sa choroby od Najsvätejšej Bohorodičky, moskovskej Matrony, divotvorcu Mikuláša, liečiteľa Panteleimona a samozrejme vášho anjela strážneho..

Modlitba k Matke Božej

Práve k najsvätejším Bohorodičkám sa obracajú v najťažších životných situáciách. A nemysli si, že bolesť hlavy je maličkosť. Môže byť predzvesťou vážnych chorôb alebo ich sprevádzať. Keď sa obraciate k Božej Matke, musíte sa upokojiť a povedať slová modlitby ticho a bez námahy. Pravoslávna modlitba za bolesť hlavy adresovaná jej je považovaná za jednu z najsilnejších.

Prijmite, ó, najsvätejšia a všemohúca dáma, zvrchovaná matka Božia, Devo, žiariace modlitby, so slzami vám teraz ponúkam od nás nehodných Tvojich služobníkov, na tvoju prosbu, posielam ťa z mysle. Podľa každej petície je dokončenie práce, trápenie, uľahčenie slabým, slabé zdravie, uzdravenie slabých a nešťastných, zahnanie šialenstva; A napriek tomu, pani Lady, Božia Matka, ste slobodní z väzenia a väzenia a môžete uzdravovať všetky najrôznejšie vášne: to všetko je možné pomocou vášho pokroku k vášmu Synovi, Kristovi, nášmu Bohu. Ó, svätá matka, najsvätejšia Božia matka! Neprestávaj sa modliť za nás nehodných Tvojich služobníkov, ktorí ťa oslavujú a ctia a uctievajú Tvoju najčistejšiu podobu s nežnosťou a dúfaj, že majú nezabudnuteľný a vždy až za vždy Amen.

Modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi

Dobré skutky a zázraky, ktoré konal svätý Mikuláš Príjemný, sú veriacim dobre známe. Je jedným z najobľúbenejších a najuznávanejších svätcov, ktorý je známy svojou obetavou službou Pánovi a pomocou ľuďom. Celým srdcom veria v jeho pomoc a nádej na príhovor. Existuje mnoho príkladov podpory, ktorú dostal Nicholas the Wonderworker v najťažších životných chvíľach..

Ó, svätý Nicholas, Pánov najpríjemnejší, náš vrúcny príhovorca a všade v smútku rýchly pomocník, pomôž mi, hriešny a skleslý, v tomto živote, modli sa k Pánu Bohu, daj nám odpustenie za všetky moje hriechy, ktoré od mojej mladosti veľmi hrešili, po celý môj život môj, čin, slovo, myšlienka a všetky moje pocity; a na konci mojej duše pomôž prekliati, modli sa k Pánu Bohu všetkých tvorov, Sackerovi, aby ma vyslobodil zo vzdušných utrpení a večných múk, ale vždy velebím Otca a Syna i Ducha Svätého a tvoje milosrdné príhovor, teraz i na veky vekov i na veky vekov. Amen

Modlitba k moskovskej Matrona

Táto svätica, ktorej život bol zasvätený Pánovi a trpiacim veriacim, sa láskyplne nazýva matkou a zveruje sa jej so svojimi tajomstvami a problémami. Žiada o pomoc a prijíma ju, ak úprimne verí, že Matronuška bude počuť a ​​pomôže. Čítali jej modlitby a neustále bolesti hlavy.

Ó, požehnaná matka Matrono, s tvojou dušou v Nebi pred Božím trónom, stoj pred Božím trónom, ale s tvojím telom spočívajú na zemi a s milosťou danou zhora vyžarujú rôzne zázraky. Zvážte teraz svoje milosrdné oko na nás, hriešnych, v bolestiach, chorobách a hriešnych pokušeniach, na vaše dni, ktoré sú závislé, utešujte nás, zúfajte, uzdravujte naše prudké neduhy, od Boha nás náš hriech pripúšťa, zachráňte nás pred mnohými ťažkosťami a okolnosťami, modlite sa za nášho Pána Ježišu Kristu, aby nám odpustil všetky naše hriechy, neprávosti a poklesky, zhrešili sme od svojej mladosti až do dnešných dní a hodín a prostredníctvom tvojich modlitieb sme dostali milosť a veľké milosrdenstvo, v Trojici oslávime jediného Boha, Otca a Syna i Ducha Svätého, teraz a vždy a vždy. Amen.

Modlitba k liečiteľovi Panteleimonovi

Od detstva sa Panteleimon vyznačoval svojou usilovnosťou pri výučbe a osvojovaní si základov liečenia. Pevnú vieru v Boha získal po tom, čo sa obrátil k Pánovi modlitbou za vzkriesenie dieťaťa, ktoré zomrelo na uhryznutie zmije, a potrestaním jedovatého plaza. Keď Pán vyslyšal jeho modlitby a splnil sa, podstúpil obrad krstu. Pri ďalšom uzdravovaní sa neustále obracal so slovami modlitby o podporu pre Vyššie sily, prijímal ju a pomáhal uzdravovať nielen telo, ale aj dušu. Čítajú modlitby k Panteleimonovi liečiteľovi za rôzne choroby, ako aj pri častých bolestiach hlavy.

Ó, veľké Kristovo potešujúce a slávne uzdravenie, veľký mučeník Panteleimone! Žijem v nebi na Božom tróne a teším sa z Jeho trojhypostatickej slávy, ale v tele a tvári svätých na zemi v božských chrámoch odpočívajte a dávam vám rôzne zázraky z milosti vyššie. Hľaď svojím milosrdným okom na prichádzajúcich ľudí a čestnú ikonu, ktorí sa láskavo modlia a prosia ťa o uzdravujúcu pomoc a príhovor. Vyslovte svoje vrúcne modlitby k Pánu Bohu a proste naše duše o odpustenie našich hriechov. S vierou vzývame tvoje meno, svätý spravodlivý Panteleimón. Pretože ste prijali milosť od Pána Boha - aby ste zahnali choroby a vášne, aby ste sa uzdravili. Požiadame vás o pomoc: neopovrhujte nami, ktorí ste nedôstojní, ktorí sa za vás modlia a vašou pomocou, ktorá vyžaduje. Staň sa nám pokrývateľom v smútku, lekárom v neprítomnosti prudkého utrpenia. Napadnutý je rýchlym patrónom. Nevinné oko je darcom vhľadu. V smútku tých, ktorí zostávajú - pripravený zástupca a liečiteľ. Exodus všetkým, všetkým, ktorí sú užitoční na spásu. Pretože svojimi modlitbami k Pánu Bohu si získal milosť a milosrdenstvo, oslavujme všetky požehnania Zdroja a Darcu Boha, jediného Boha, v Trojici Svätého, Otca a Božieho Syna a Svätého. Amen.

Modlitba k anjelovi strážnemu

Pri narodení dostane každý človek strážneho anjela, ktorý nás chráni pred zlými myšlienkami a činmi, dáva múdre rady, pomáha vyrovnať sa s neduhmi a neduhmi. Ak je bolestivý stav neznesiteľný, úľavu prinesie modlitba od vysokého krvného tlaku a bolesti hlavy adresovaná Anjelovi strážcovi..

Anjel Hristov svätý tebe krívajúci, modlím sa, strážca môjho svätého, ktorý mi bol udelený na zachovávanie duše a tela môjho hriešnika zo svätého krstu, az je jeho lenivosť a jeho zlý zvyk hneval tvoju najčistejšiu milosť a otgnah teba zo mňa všetko želé Dela: lzhami, ohovárač, závisť, odsúdenie, prezorstvom, neposlušnosť, bratonenavideniem a zlopomneniem, chamtivosť, cudzoložstvo, hnev, chamtivosť, obyadeniem bez nasýtenia a opivstvom, mnogoglagolaniem, zlé myšlienky a prefíkané, pyšný zvyk a márnotratný vozbesheniem, imy samohotenie na každú telesnú žiadostivosť. Ach, moja zlá vôľa, nerobia to ani bez slov! Ako ma môžeš vidieť alebo ku mne prísť, ako páchnuci pes? Čie oči, Kristov anjel, vidíš ma, zabalené do zla v nečistých skutkoch? Áno, ako už môžem požiadať o odpustenie vo svojich trpkých a zlých a zlých skutkoch, zamilovávam sa všetky dni a noci a každú hodinu? Ale modlím sa, keď padáš, k opatrovníkovi môjho svätca, zmiluj sa nad mojím hriešnym a nehodným služobníkom (menom), buď mojím pomocníkom a chovancom proti môjmu zlému odporu, si pre mňa svätý a pre mňa svätý a vždy si svätý navždy. Amen.

Modlitba za bolesť hlavy

Náhla bolesť hlavy, za okolností, keď sa nemáte na koho obrátiť a lieky nie sú k dispozícii, vám modlitba pomôže zmierniť bolesť hlavy.

Pretože príčiny bolesti môžu byť rôzne (od prepracovania po smrteľné ochorenia), rovnako ako bolesť samotná (pulzujúca, neustále, tupá, boľavá bolesť), nespoliehajte sa iba na modlitbu, naplánujte si návštevu lekára v najbližších dňoch.

Existuje veľa modlitieb za liečbu bolesti hlavy. Každý je svojim spôsobom silný, ak modlitba verí, že mu modlitba pomôže. Každý pozná fakty o uzdravení z bolesti hlavy, keď bylinkárka, ktorá položila ruku na čelo trpiaceho človeka, zašepkala posvätné slová. Modlitba zvyšuje dar duchovných a čarodejníc (podľa ich vyjadrení) a má priaznivý vplyv na toho, kto je liečený tradičnými liečiteľmi.

Vlastnosti čítania liečivých modlitieb

Pred prečítaním modlitby za silnú bolesť hlavy by ste sa mali naučiť niekoľko pravidiel, ktoré sú charakteristické pre posvätnú metódu liečenia..

Modlitbu treba čítať srdcom, cítiť každé slovo, každé odvolanie.

Modlitebné práce by sa mali robiť pravidelne, bez lenivosti. Ranné modlitby pomáhajú naladiť sa na denný zhon a večerné modlitby zmierňujú stres po chvíľach dňa..

Boh vie, čo vás vzrušuje v okamihu vyslovovania modlitebných textov, nemali by ste hovoriť: „Osloboď ma od tejto bolesti hlavy! Daj pozor, aby ma nebolela hlava! “ Nestojí za to konkretizovať.

Rozlúčka so zlom, ktoré spôsobili vaši nepriatelia. Ak niekto urazil vás alebo vašu milovanú osobu, neukončujte nevôľu, skúste prepnúť a odhodiť myšlienky o páchateľovi. Zaželajte mu veľa šťastia a prosperity - uvidíte, bude to pre vás jednoduchšie.

Nikdy sa nemodlite za seba samého. Účinok modlitby sa mnohonásobne zvýši, ak sa veriaci modlí za svoju rodinu, ľudí blízkych a drahých pre neho.

Nemodlite sa „za“ niekoho, ale modlite sa „za“. „Pretože“ v zmysle znamená „namiesto“, pomoc modlitby bude smerovaná „namiesto“ osoby, za ktorú prosia, k inému. Vždy žiadajte „uzdravenie pre milovaného človeka“, neobhajujte „zdravie“.

Choroby, ktoré spôsobujú bolesti hlavy, sú často dedičné. Akákoľvek modlitba by preto mala začínať ospravedlnením voči rodičom, súrodencom, deťom.

Prestaňte s chorobou bojovať, skúste nasmerovať svoju vnútornú energiu k samočisteniu. Ak od niekoho dostanete agresívny nárast energie, použite ju vo svoj prospech - pokojne sa jej poďakujte, nevylievajte svoju energetickú silu do reakcie.

Uzdravujúci svätci

Aby bolesť hlavy ustúpila, nie je potrebné sa modliť k Bohu samotnému alebo k Matke Božej. Môžete si prečítať nášho Otca a ďalšie modlitby uzdravenia ku všetkým svätým, ktorí počas života liečili chorých ľudí (Matrona z Moskvy, Ján Krstiteľ, Veľký mučeník Panteleimon, Kazaň z Kazane). Anjel strážny je tiež pomocníkom pre telo i dušu človeka..

Nech je modlitba adresovaná komukoľvek - Božej Matke, Božiemu synovi alebo určitému svätcovi, pomoc bude poskytnutá úprimnej viere toho, kto prosí. Malo by sa chápať, že hlava nie vždy prestane bolieť okamžite, pretože príčin ochorenia, ako aj samotných chorôb s príznakmi bolesti hlavy je veľa. Neustále sa modlite a ďakujte Pánovi za dar trpezlivosti, určite budete uzdravení!

Modlitba za bolesti hlavy a tlak

Podrobný popis: Modlitba za bolesti hlavy a tlak - s podrobným popisom, najmä pre vás!

Modlitby za bolesti hlavy

Každý má bolesti hlavy, táto nepríjemná situácia môže človeka kedykoľvek zasiahnuť. A nie vždy je jasné, čo spôsobilo vzniknutú chorobu, či už išlo o fyziologickú poruchu, alebo či išlo o prejav Pánovho trestu. Všetci ľudia riešia problém rôznymi spôsobmi, niektorí okamžite idú do nemocnice, iní sa snažia bolesť zmierniť užitím niekoľkých tabletiek a ďalší sa liečia bylinnými čajmi. A každá z týchto metód má určite právo na existenciu. Existujú ale aj metódy, ktoré nie sú každému známe, ale tiež pomáhajú upokojiť zdravotné problémy. Modlitba za bolesti hlavy - aký je jej účel?

Ako silné sú modlitby a ako pomáhajú zmierňovať bolesti hlavy

O tom, že v modlitbách existuje zvláštna sila, dnes už nikto nepochybuje. Každý verí vo veľký zázrak mocného slova a všade si ľudia chcú vziať kúsok tejto veľkosti pre seba a volať o pomoc Boha prostredníctvom modlitby za oslobodenie od bolesti v hlave. Napríklad sa môžete z celého srdca obrátiť na Panteleimona Liečiteľa a požiadať ho, aby sa zasvätil požehnaním a upokojil bolesť hlavy. V takom prípade sa číta táto modlitba:

Starší Panteleimone, boháčsky svätý!
V mene nášho Boha, nebeského otca
požiadali ste o všeobecné zdravie ľudí.
Vypočujte si aj moju pokornú modlitbu,
Prosím o milosť Pánovu.
Ako nás milosrdný Boh vyslobodil z intríg Zlého,
tak lieči moje bolesti hlavy.
Nech je moja modlitba vyslyšaná.
Amen!

Samotná modlitba by sa mala opakovať niekoľkokrát, človek v duši vycíti, keď je jej dosť. Ale jeho moc sa rozširuje iba na tých, ktorí úprimne veria v Boha. Tí, ktorí neotvorili svoje srdcia pre vieru, zažijú zvláštne vnemy, pretože sa obracajú o pomoc k tej moci, ku ktorej viera absolútne nemá..

V niektorých situáciách môžete požiadať, aby ste vyrušili aj Anjela strážneho, pretože tento prostredník, daný Bohom, je s každým z nás od narodenia. Určite odpovie na žiadosť a pomôže prekonať bolesť hlavy. Je potrebné povedať takúto modlitbu, iba ak je nálada človeka priaznivá a pokojná:

Modlitba k anjelovi strážnemu
Môj anjel, božský strážca,
ako ma zachrániš pred problémami,
ako navrhujete správne spôsoby,
zachráň ma od bolesti hlavy,
Boží služobník (meno).
Amen!

Žiadosť, ktorá bola adresovaná prostredníkovi, musí byť diktovaná srdcom. A ak v individuálnom ponímaní chce človek skutočne trochu pozmeniť samotný text, potom sa nemá čo pokaziť. Pretože sladkosť tu nie je ani tak v samotnom slove, ako vo viere.

Modlitba, ktorá zvyšuje účinky liekov

Modlitbu za bolesť hlavy možno ctiť nielen ako jediný prostriedok na vyliečenie, ale vo väčšine prípadov pomáha zvyšovať účinok farmaceutických liekov, ktoré osobe predpísal lekár. Za takúto modlitbu možno považovať List najsvätejšej Bohorodičky. Bolesť hlavy je koniec koncov problémom každého, objavuje sa v dôsledku stresových situácií, skúseností a neustáleho boja medzi dobrom a zlom, ktorý sa odohráva v ľudskej duši. Vo svätom pravosláví existuje veľa spôsobov, ako požiadať o pomoc, ale modlitba adresovaná Matke Božej je jedným z najsilnejších.

Aby sa bolesť hlavy čo najrýchlejšie zastavila, musí sa modlitba prečítať sama pred sebou, pohodlne si sadnúť a vyčistiť myšlienky od všetkého hriešneho, je potrebné prečítať si navrhovaný text niekoľkokrát za sebou. Ak je takáto príležitosť, môžete zapáliť voskovú kostolnú sviečku, pretože pozorovanie blikania jej plameňa pomôže dosiahnuť duchovné spojenie s Vyššími silami. Musíte sa len pozrieť na oheň a snažiť sa nemyslieť na nič iné ako na znepokojujúcu bolesť hlavy. A potom všetky problémy ustúpia, pocit podráždenia a depresívna únava zmiznú.

Pred prečítaním modlitby adresovanej Theotokosovi je potrebné prečítať si nášho Otca niekoľkokrát, je to možné doma aj v práci. A ak sa ochorenie nenájde v útulnom domácom prostredí, ale pri kancelárskom stole, nie je potrebné mať po ruke sviečku. Vyznávači odporúčajú pamätať si modlitby naspamäť a potom bez akýchkoľvek prekážok zmiernia bolesti hlavy a dajú človeku šancu vrátiť sa do normálneho života. Tesne pred prečítaním samotnej modlitby sa má povedať táto fráza:

 • "Najsvätejšie Bohorodičky, upokoj ma bolesť hlavy, vysoký krvný tlak a silný kôl." Amen ";
 • "Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a bolestí, ktoré na mňa pôsobia." Amen ";
 • "Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele." Amen ";
 • "Preblahoslavená Panna Mária, nech bolesti hlavy utíchnu a viera v Krista neutícha." Amen ";
 • "Najsvätejšia Bohorodička, chráň ma pred hriešnym dechtom a bolesťami hlavy." Amen “.

Nie je potrebné uvádzať všetky, bude stačiť iba jedna, ale pochádza z ľudského srdca.

Modlitba so žiadosťou o vyliečenie z bolesti hlavy adresovaná krstiteľovi Jánovi

Svätého Jána pripravil o hlavu príkaz známeho Heroda, ktorý si predstavoval veľkého kráľa. Jeho obraz je ľuďom predstavený v kánonickej podobe - hlava postihnutého, zobrazená na tvári, navrhuje odvolanie sa na Jána Krstiteľa so žiadosťou o zmiernenie bolesti hlavy. Ako kajúci kazateľ sa na neho často obracajú so snahou nájsť svoje vlastné pokánie. V ruských krajinách bol svätý požiadaný nielen o zdravie ľudskej rasy, ale tiež sa usilovali o jeho priazeň v plodinách a plodnosti, s jeho menom svätili úle vo včelíne.

Text samotnej modlitby v modernej úprave vyzerá takto:

„Kristov krstiteľ, kazateľ pokánia! Kajúci nado mnou nepohrdne, ale spolu s nebeskými bojovníkmi sa modlím k Pánovi za mňa, nehodného, ​​skľúčeného, ​​slabého a smutného, ​​ktorý upadol do mnohých problémov, zaťažených búrlivými myšlienkami mojej mysle. Som brloh zlých skutkov, v žiadnom prípade nemám ukončenie hriešneho zvyku, pribité na moju myseľ, je pozemská vec. Čo vytvorím, nevieme. A ku komu sa uchýlim, aby bola spasená moja duša? Tokmo pre teba, svätý Ján, používaj rovnaké meno milosti, akoby si bol v prítomnosti Pána, podľa Matky Božej sme väčší v tom, že sa rodíme zo všetkých; Bolo ti cťou dotknúť sa vrchu Kristovho kráľa, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka, modliť sa za neho za moju hriešnu dušu, aby som odteraz, o prvej desiatej hodine, niesol dobré bremeno a dostal úplatok s týmto druhým. K nej, Kristov Krstiteľ, čestný predchodca, extrémny prorok, prvý s milosťou pre mučeníkov, pôstnych a púštnych obyvateľov, mentor, čistota pre učiteľa a blízky Kristov priateľ, prosím, bežím k tebe, neber ma preč z tvojho príhovoru, ale vzkries ma, padol mnohými hriechmi, obnov moju dušu pokáním, akoby druhým krstom, prv ako obaja budeš kniežaťom, krstom zmyješ hriech predkov a pokáním očistíš niekoho od zlých skutkov. Vyčisti ma, poškvrneného hriechmi, a prinút ma, aby som vniesol dovnútra, tiež vstupujem do nebeského kráľovstva. Amen “.

Modlitby za chorých, ktoré pomôžu pri požiadaní príbuzných a priateľov, aby sa zbavili bolesti

S modlitbami za bolesti hlavy v pravosláve sa obracajú nielen na svätých, ale aj na samotného Pána Ježiša Krista:

Tropár, hlas 4. miesto
„Ten, ktorý sa rýchlo prihovára, Kristus, rýchlo zhora, ukáž návštevu svojmu trpiacemu služobníkovi a vysloboď ho od chorôb a trpkých chorôb; a vychovať drobca v ježkovi a neustále ho oslavovať modlitbami Theotokos, Jediného ľudstva “.

Kontakion, hlas 2
"Na lôžku choroby, ležiaci a skoro zomierajúci, zranený, ako si niekedy postavil, Spasiteľ, Petrova svokra, a relaxoval na posteli unavených; sadni si a teraz, Milosrdný, trpiaci, navštív a uzdrav sa: Ty si sám, ty si neduhy a choroby našej rodiny, ktoré niesli všetku moc, akoby Mnoho-milosrdný “.

Existuje tiež veľmi silná modlitba, ktorá určite pomôže pri chronických migrénach a bolestiach, ktoré človek má v dôsledku traumatického poranenia mozgu:

„Majster, Všemohúci, svätý kráľ, trestaj a neumieraj, utvrdzuj tých, ktorí padnú a vzkriesia zvrhnutých, telesných ľudí smútku, naprav ich, modlíme sa k Tebe, nášmu Bohu, tvojmu služobníkovi (meno), ktorí sú slabí, navštív tvoje milosrdenstvo, odpusť mu každú hriešnu a neochotnú ľútosť. K nej, Pane, poslali Tvoju lekársku moc z neba, dotkli sa tela, uhasili oheň, skrotili vášeň a všetky pretrvávajúce slabosti, prebudili lekára Tvojho služobníka (meno), vzkriesili ho z postele chorobných a z postele zloby, celých a pre Cirkev dokonalých, daruj mu a plní svoju vôľu. Váš je, náš Boh je milosrdný a záchranný a vzdávame vám slávu. Otca i Syna i Ducha Svätého, teraz i na veky vekov, i na veky vekov. Amen “.

Skepsa alebo nedôvera

Mnoho ľudí zaobchádza s mocou modlitby mimoriadne opatrne, pretože absolútne neverí v možnosť zbaviť sa bolesti hlavy takýmto nepodstatným spôsobom. Boh nikomu nezaručuje, že jeho modlitba bude uzdravujúca. Aby ste sa mali dobre, určite musíte veriť tomu, čo robíte. Veriaci človek žije v duši každého z ľudí, zostáva len obrátiť sa na neho so žiadosťou.

Modlitba, aby hlava nebolela

Bolesť hlavy a migréna spôsobujú, že existencia človeka je neúnosná, v takých chvíľach je pripravený prijať akékoľvek opatrenia, aby sa zbavil strašného mučenia. Dnes si väčšina ľudí vyberie liečbu tabletkami, niekto má radšej tradičnú medicínu. Existujú ale situácie, keď žiadny z vyššie uvedených liekov nie je k dispozícii. Potom je modlitba najlepším liekom na všetky druhy chorôb..

Ako to pomáha

Medzi farníkmi panuje názor, že nepomáha ani samotná modlitba, ale úprimná viera v Božiu pomoc, o čom svedčí aj spoločné vyhlásenie: „Podľa vašej viery bude poskytnutá.“ Preto pre niekoho môže byť jediným účinným prostriedkom modlitba za bolesti hlavy - pre niekoho - okrem liekov všetko závisí aj od toho, ako veľmi je človek ponorený vo viere..

Pretože bolesť hlavy môže byť príznakom stresu, starostí, modlitba pomáha upokojiť myseľ a prísť do pokojného stavu, čo podľa toho zmierňuje bolesť.

Existujú situácie, keď je bolesť hlavy dôsledkom nebezpečnej choroby. To samozrejme neznamená, že by ste sa mali prestať modliť a obrátiť sa na oficiálnu medicínu, ale hovorí sa o povinnom pozorovaní lekárom..

Pravidlá čítania

Existuje dosť možností, ako sa modliť za vyslobodenie z tohto neduhu, to hlavné nespočíva ani v samotnom texte modlitby, ale v srdci človeka, v jeho úprimnosti a otvorenosti voči Pánu Bohu. Preto je dôležité pamätať na pravidlá čítania modlitby:

 • pre začiatok je dôležité naladiť sa na modlitbu, dostať sa do zvláštneho modlitebného stavu - pokojný a odtrhnutý od iných problémov;
 • uistite sa, že ste si umyli vlasy, učesali sa a obliekli si čisté oblečenie;
 • všeobecné pravidlo pre ženy - žiadne nohavice a vždy hlava pokrytá šatkou;
 • zapáľte sviečku alebo lampu, pomôže vám to naladiť sa na modlitbu;
 • vyslovte text modlitby pomaly, tichým hlasom, ak máte pocit, že musíte činiť pokánie, potom to môžete urobiť pred modlitbou.

Ako čítať

Čítanie modlitby je vždy dosť individuálny proces, takže je ťažké ju rozložiť podľa akýchkoľvek kritérií, avšak všeobecné odporúčania pre tento proces sú nasledujúce:

 • pred prečítaním modlitby Matky Božej za vyslobodenie z bolesti hlavy alebo modlitbou k svätým je lepšie začať prečítaním modlitby „Otče náš“;
 • pred alebo po prečítaní modlitby môžete povedať frázu adresovanú Matke Božej (ak sa jej modlitba číta), so žiadosťou o oslobodenie od choroby musí táto fráza nevyhnutne končiť slovom „Amen“.

Poradenstvo! Je lepšie pamätať si text modlitby. Pokiaľ to však nevyšlo, je to v poriadku, pretože je dôležité nielen prečítať text, ale aj si ho preniesť cez seba, preto nie je zakázané čítanie z modlitebnej knižky.

Koho sa modliť o pomoc pri bolestiach hlavy

Modlitba Najčistejšej Božej Matky - nebeskej matky celého ľudstva - pomôže zbaviť sa bolesti hlavy:

Svätá Bohorodička, upokoj moje bolesti hlavy, vysoký krvný tlak a silný kôl. Amen.

Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a uvalených bolestí. Amen.

Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele. Amen.

Presvätá Panna Mária, nech bolesti hlavy ustúpia a viera v Krista neutícha. Amen.

Samozrejme, nie každý pozná text tejto modlitby naspamäť a modlitebná kniha nie je vždy po ruke, potom si podľa svätých otcov cirkvi môžete prečítať jednu z najslávnejších modlitieb - Otče náš.

S týmto ochorením žiadajú o pomoc aj moskovskú Matronušku a svätého Mikuláša Zázračného robotníka, ako aj svätého Jána Krstiteľa. Kráľ Herodes kedysi Jánovi sťal hlavu, na ikonách je tak často zobrazená iba hlava baptistu.

Vážená Staritsa, moskovská Matrona.

Zľutujte sa a zachráňte ma pred chrastami a vredmi, pred jazvami a hladom, ale pridajte mi pravoslávnu zdržanlivosť.

Odhoďte hriešne choroby a pošlite mi duchovné myšlienky.

Zachráň ma pred desivou skazenosťou, pred zlým okom a zvíjaním sa zatratených.

Pošlite príhovor z neba a vysloboďte zo zlých skutkov.

Všetko bude tvoja vôľa. Amen.

Krstiteľ Kristus, kazateľ pokánia, činiaci pokánie, aby ma neopovrhoval, ale kopuluje so svojím Nebeským a modlí sa za Majstra za mňa, nehodného, ​​skleslého, slabého a smutného, ​​v mnohých ťažkostiach po ceste, trápených búrlivými myšlienkami mojej mysle. Som betlehem zlých skutkov, v žiadnom prípade nekončme hriešnym zvykom, ktorý mi v mysli pribili pozemské veci.

Čo urobím? My nie. A ku komu sa uchýlim, nech je spasená moja duša? Tokmo pre teba, svätý Ján, to isté meno milosti, ako pred Pánom, podľa Matky Božej sa má narodiť zo všetkého viac, pretože si mal tú česť dotknúť sa vrcholu kráľa Krista, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka. Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, takže odteraz, o prvej desiatej, budem niesť dobré bremeno a s posledným vezmem úplatok. Kristov krstiteľ, čestný predchodca, extrémny prorok, prvý z milosti mučeníka, inštruktori pôstu a pustovne, učiteľ čistoty a blízky priateľ Krista!

Modlím sa k tebe, bežím k tebe: neber ma zo svojho príhovoru, ale vzkries ma, ktorý som padol mnohými hriechmi. Obnov moju dušu pokáním, akoby druhým krstom, menej ako obaja sú náčelníkom: krstom zmyje hriech predkov, ale pokáním očistí nejaký zlý skutok. Očisti ma od hriechov poškvrneného a vpusti ma dnu, snáď nič zlé nevstúpi do nebeského kráľovstva. Amen.

Božiemu anjelovi, môjmu svätému strážcovi, aby ma z nebies držal pred Bohom!

Pilne sa k tebe modlím: dnes ma osvietiš a zachrániš ma pred všetkým zlým, poučíš ma o každom skutku a nasmeruješ ma na cestu spásy.

Silná modlitba za bolesti hlavy k Najsvätejšiemu Bohorodičke, 5 modlitieb

Ak sa chcete vyrovnať s bolesťou hlavy bez toho, aby ste zrušili liečbu predpísanú lekárom, pokúste sa vyhľadať modlitbovú pomoc od Najsvätejšej Bohorodičky.
Bolesť hlavy bude čoskoro sprevádzať takmer každého.
Za všetko môžu stresové situácie, zážitky a boj o život.
Aj tu prichádza na pomoc sväté pravoslávie.

Na zmiernenie bolesti hlavy sa niekoľkokrát rozlúčte so sebou na pracovisku alebo v odľahlom domácom prostredí..
Rutinné pozorovanie mihotavého plameňa kostolnej sviečky pomáha zmierniť záchvaty bolesti hlavy..
Bez toho, aby ste o čomkoľvek premýšľali, len nespúšťajte oči z iskry, cítte, ako podráždenie a únava začnú ustupovať blaženosti.
Prečítajte si niekoľkokrát modlitbu „Náš Otče“. Môžete tak urobiť na svojom pracovisku..
Zapamätajte si tieto krátke modlitby, aby rovnako ako Analgin zmiernili bolesti hlavy a vrátili vás do normálneho života..

Svätá Bohorodička, upokoj moje bolesti hlavy, vysoký krvný tlak a silný kôl. Amen.

Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a uvalených bolestí. Amen.

Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele. Amen.

Presvätá Panna Mária, nech bolesti hlavy ustúpia a viera v Krista neutícha. Amen.

Najsvätejšia Bohorodička, chráň ma pred hriešnym dechtom a bolesťami hlavy. Amen.

A prajem vám pevné zdravie a neotrasiteľnú vieru v Pána Boha!

Modlitba za bolesti hlavy k Jánovi Krstiteľovi

V myšlienkach na deštruktívnosť, problémy a starosti Pán zoslabuje. Aby ste ju upokojili, modlite sa k Jánovi Krstiteľovi. Krstiteľ vám ukáže cestu k záchrane duše.

Vážení, veľmi vás žiadam, aby ste sa nevzdávali liečby predpísanej lekármi..

Je možné, že ochorenie je spôsobené krvným tlakom, stresom, organickými alebo funkčnými poruchami nervového systému.

Pomôžte si vyliečiť bolesť hlavy čítaním modlitieb k Jánovi Krstiteľovi.

Nájdite si čas na návštevu pravoslávneho kostola.

Kúpte si 6 sviečok.

Dajte tri z nich na ikonu Proroka Jána.

Zbierajte svätenú vodu.

Po príchode domov odchádzajte do dôchodku v uzamknutej miestnosti.

Zvyšné sviečky zapáľte. Umiestnite ikonu Jána Krstiteľa a pohár svätenej vody.

Zbavte bolesti hlavy úprimným úprimným pokáním.

Upokojte sa a začnite pravoslávne čítanie zvláštnych modlitieb.

Jána Krstiteľa, Krstiteľa Pána. Z činov bezbožníkov bolí hlava, duša seká od žiaľu a zlých povestí. Som skľúčene klamný v márnych myšlienkach, pomôž mi, aby som nezhorel v pekle. Buď vôľa tvoja. Amen.

Prorok John, Krstiteľ Pána. Daj mi piť svätenú vodu, zakryj ma dobrotou z nenávistných hriechov. Nechajte chorobu ustúpiť z hlavy modlitbou, nahnevané myšlienky sa ponáhľajú. Buď vôľa tvoja. Amen.

Jána Krstiteľa, Krstiteľa Pána. Bolesť hlavy ma nenechá žiť, prvotný hriech vedie k zničeniu. Proste Boha, aby ma uzdravil, aby mi nevyčítal skľúčenosť a smútok. Nech je to tak. Amen.

Vložte znak kríža na seba.

Pite svätenú vodu a nekonečne verte na príhovor Ježiša Krista.

Modlitby za bolesti hlavy

Tieto modlitby môžu byť prednesené na zmiernenie alebo zmiernenie bolesti hlavy..

Vyberte z ponuky:

Všetky modlitby za sebou:

Modlitba k Jánovi Krstiteľovi za bolesť hlavy

Krstiteľ Krista, kazateľ pokánia, činiaci pokánie, aby ma neopovrhoval, ale kopuluje so svojím Nebeským, modlí sa za Majstra za mňa, nedôstojný, skleslý, slabý a smutný, v mnohých ťažkostiach, zostupujúci, znepokojený búrlivými myšlienkami mojej mysle.

Som betlehem zlých skutkov, v žiadnom prípade nekončme hriešnym zvykom, ktorý mi v mysli pribili pozemské veci.

Čo urobím? My nie.

A ku komu sa uchýlim, nech je spasená moja duša?

Tokmo pre teba, svätý Ján, rovnaké meno milosti, ako pre Pána, podľa Theotokov sa zo všetkého môže narodiť viac, pretože ti bolo cťou dotknúť sa vrchu Kráľa Krista, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka..

Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, takže odteraz, o prvej desiatej, budem niesť dobré bremeno a vziať si úplatok s tým druhým.

Kristov krstiteľ, čestný predchodca, extrémny prorok, prvý z milosti mučeníka, inštruktori pôstu a pustovne, učiteľ čistoty a blízky priateľ Krista!

Modlím sa k tebe, pribehnem k tebe: neber ma zo svojho príhovoru, ale pozdvihni ma, padol som mnohými hriechmi.

Obnov moju dušu pokáním, ako pri druhom krste, menej ako obom, si šéfom: krstom zmyješ hriech predkov, ale pokáním očistíš niekoho, kto je zlý..

Očisti ma hriechmi poškvrnených a vpusti ma dnu, snáď nič zle nevstúpi do nebeského kráľovstva.

Modlitba za bolesti hlavy k Jánovi Krstiteľovi

Svätý predchodca a krstiteľ Krista Jána!

Kazateľ tohto pokánia, neopovrhujte tým, ktorí činia pokánie, ale modlite sa za nás za Pána Krista, nedôstojní otroci, smutní, slabí, upadnutí do mnohých hriechov.

Smrť bude pokúšaná čajom, ale nebudeme sa báť o svoje hriechy a nebudeme sa báť o Nebeské kráľovstvo:

ale nepohrdnite nami, Kristovým Krstiteľom, čestným Predchodcom, bolesťou všetkých narodených zo všetkých, pôstnym a pustovníckym učiteľom, učiteľom čistoty a Kristovým blízkym priateľom.

Video (kliknutím prehráte).

Modlíme sa k tebe, bežíme k tebe: neodmietaj nás, ktorí prosíme o tvoj príhovor, obnov nám dušu pokáním, je tu druhý krst:

na tvoj príhovor pred Pánom nás pros o očistenie od hriechov.

Vykrikujú na vás nehodné ústa a pokorná duša sa modlí, zlomené srdce vzdychá z hĺbky:

natiahnite svoju najčistejšiu pravú ruku a chráňte nás pred nepriateľmi viditeľnými aj neviditeľnými.

Hej, Pane Ježišu Kriste!

Skrze modlitby svätého Jána Tvojho Baptistu, spravodlivejšieho ako Tvoja najčistejšia Matka, Panna Mária Bohorodička, zachráň nás, Tvoji hriešni služobníci, ktorí činia pokánie z hriechov.

Ty si Boh tých, ktorí činia pokánie, a na Teba, Spasiteľa, vkladáme našu nádej oslavujúcu Tvoje sväté meno s Tvojím Počiatočným Otcom a s Tvojím najsvätejším a najlepším a životodarným Duchom, teraz i na veky vekov i na veky vekov.

Modlitba za bolesť v hlave Najsvätejšieho Bohorodičky

Svätá Bohorodička, upokoj moje bolesti hlavy, vysoký krvný tlak a silnú kol.

Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a uvalených bolestí.

Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele.

Presvätá Panna Mária, nech bolesti hlavy ustúpia a viera v Krista neutícha.
Amen.

Modlitba za moskovskú Matronu za bolesti hlavy

Vážená Staritsa, moskovská Matrona.

Zľutujte sa a zachráňte ma pred chrastami a vredmi, pred jazvami a hladom, ale pridajte mi pravoslávnu zdržanlivosť.

Odhoďte hriešne choroby a pošlite mi duchovné myšlienky.

Zachráň ma pred desivou skazenosťou, pred zlým okom a zvíjaním sa zatratených.

Pošlite príhovor z neba a vysloboďte zo zlých skutkov.

Všetko bude tvoja vôľa.

Modlitba za bolesti hlavy k Guardian Angel

Božiemu anjelovi, môjmu svätému strážcovi, aby ma z nebies držal pred Bohom!

Pilne sa k tebe modlím: dnes ma osvietiš a zachrániš ma pred všetkým zlým, poučíš ma o každom skutku a nasmeruješ ma na cestu spásy.

Modlitba za bolesti hlavy ku Guriyovi Kazanskému

Modlíme sa k svätému hierarchovi, otcovi Gúrii, stojacemu pred posvätnou svätyňou vašich multifunkčných relikvií, aby ste boli usilovne vždy a všade naším prostredníkom, prostredníkom a patrónom.

Pokračujte vo svojom stáde pre pokoj, ticho, prosperitu, zdravie a záchranu.

Staňte sa našim nepretržitým príhovorcom pred všetkými viditeľnými aj neviditeľnými nepriateľmi:

zakryte nás pred nájdením všetkých problémov, nešťastí a trápení, ešte viac pred pokušeniami temného nepriateľa.

Za tých, ktorí sem prichádzajú a za tých, ktorí sa modlia, proste Pána Boha o všetko, dokonca aj za ich spásu prosia Ho za ich potreby a trápenia, ale všetci oslavujeme sväté meno Otca i Syna i Ducha Svätého, teraz i na veky vekov, i na veky vekov..

Pravoslávne ikony a modlitby

Informačná stránka o ikonách, modlitbách, pravoslávnych tradíciách.

Modlitba za bolesti hlavy k Jánovi Krstiteľovi

„Zachráň ma, Bože!“. Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku, skôr ako začnete študovať informácie, prihláste sa na odber našej pravoslávnej komunity na Instagrame, Pane, Ulož a ​​Ulož † - https://www.instagram.com/spasi.gospodi/. Komunita má viac ako 44 000 predplatiteľov.

Je nás veľa, rovnako zmýšľajúcich ľudí, a rýchlo pribúdame, zverejňujeme modlitby, prednesy svätých, prosby o modlitby, včas zverejňujeme užitočné informácie o sviatkoch a pravoslávnych udalostiach. Prihlásiť sa na odber. Anjel strážny ti!

V modernom svete je najčastejšou chorobou bolesť hlavy. V situáciách, keď nie sú k dispozícii lieky, môže pomôcť modlitba. Ale bohužiaľ, nie každý vie, aké modlitby by sa mali čítať za túto chorobu. V tomto článku zvážime, aké modlitby by sa mali čítať za bolesti hlavy. Mnohých prekvapí, ale sú skutočne účinné a majú liečivé vlastnosti..

Kto by mal čítať modlitby za bolesti hlavy

Ako viete, v pravoslávnej viere je pomerne veľké množstvo ctených svätcov. Ľudia sa na každého z nich obracajú s petíciou za rôzne choroby. A tiež v rôznych situáciách. Spravidla sa zbavia bolesti hlavy a obrátia sa na:

Najčastejšie však čítali modlitbu za bolesť hlavy u Jána Krstiteľa. Je považovaná za najsilnejšiu.

Než začnete čítať modlitbu, nebude nadbytočné obrátiť sa na lekára, aby zistil skutočné príčiny takejto bolesti. Koniec koncov, môže sa vyskytnúť v mnohých prípadoch. V prípade prepracovania nervové nadmerné vzrušenie. Niekedy môže táto bolesť signalizovať vážnejšie problémy..

Aby modlitba obrátenia pomohla, treba si uvedomiť, že sa musí čítať srdcom. Musíte veriť, že pomôže. Bez viery v srdce je modlitba mocná. Mnohí tvrdia, že modlitby sa musia čítať pred tvárou svätca. V skutočnosti to nie je nevyhnutná, ale žiaduca podmienka. Koniec koncov, napríklad vás môže postihnúť hlava nielen medzi stenami vášho domu.

Aby mala modlitba veľkú moc, nemusíte sa modliť iba za seba. Počas petície nezabudnite na svojich blízkych a ľudí, ktorí sú vám drahí. Bolesti hlavy sú spravidla dedičné, preto by sa modlitba mala začať ospravedlnením rodičov, súrodencov, detí.

Modlitby za uzdravenie

Ak sa chcete rýchlo zbaviť bolesti hlavy, ak nepoznáte žiadne špeciálne modlitby, môžete si jednoducho prečítať „Náš Otče“.

 • Osloboďte svoju myseľ od negativity a zlých myšlienok.
 • Použite všetku svoju energiu na samočistenie.

Môžete sa tiež obrátiť na modlitbu k svätým, ktorí počas svojho života uzdravovali choroby, alebo k Anjelovi strážnemu.

Modlitba za bolesť hlavy k Jánovi Krstiteľovi sa číta týmito slovami:

Krstiteľ Kristus, kazateľ pokánia, činiaci pokánie, aby ma neopovrhoval, ale kopuluje so svojím Nebeským a modlí sa za Majstra za mňa, nehodného, ​​skleslého, slabého a smutného, ​​v mnohých ťažkostiach po ceste, trápených búrlivými myšlienkami mojej mysle. Som betlehem zlých skutkov, v žiadnom prípade nekončme hriešnym zvykom, ktorý mi v mysli pribili pozemské veci.

Čo urobím? My nie. A ku komu sa uchýlim, nech je spasená moja duša? Tokmo pre teba, svätý Ján, to isté meno milosti, ako pred Pánom, podľa Matky Božej sa má narodiť zo všetkého viac, pretože si mal tú česť dotknúť sa vrcholu kráľa Krista, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka. Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, takže odteraz, o prvej desiatej, budem niesť dobré bremeno a s posledným vezmem úplatok. Kristov krstiteľ, čestný predchodca, extrémny prorok, prvý z milosti mučeníka, inštruktori pôstu a pustovne, učiteľ čistoty a blízky priateľ Krista!

Modlím sa k tebe, bežím k tebe: neber ma zo svojho príhovoru, ale vzkries ma, ktorý som padol mnohými hriechmi. Obnov moju dušu pokáním, akoby druhým krstom, menej ako obaja sú náčelníkom: krstom zmyje hriech predkov, ale pokáním očistí nejaký zlý skutok. Očisti ma od hriechov poškvrneného a vpusti ma dnu, snáď nič zlé nevstúpi do nebeského kráľovstva. Amen.

Môžete si tiež prečítať modlitbu k Jánovi Krstiteľovi za bolesť hlavy:

A ku komu sa uchýlim, nech je spasená moja duša? práve pre teba, svätý Ján, rovnaké meno milosti, ako pre Pána, podľa Theotokov sa zo všetkého môže narodiť viac, pretože ti bolo cťou dotknúť sa vrchu Kráľa Krista, ktorý sníma hriechy sveta, Božieho Baránka..

Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, ale odteraz, o prvej desiatej, budem niesť dobré bremeno a s druhou dostanem úplatok. K nej, Kristovmu krstiteľovi, čestnému Predchodcovi, extrémnemu Prorokovi, prvému z milosti mučeníka, pôstu a pustovníkom, mentorovi, čistote voči učiteľovi a Kristovmu blízkemu priateľovi, prosím, bežím k tebe: neber ma zo svojho príhovoru, ale vzbura, ktorý som padol mnohými hriechmi; Obnov moju dušu pokáním, akoby druhým krstom, pred obidvomi si kniežaťom: krstom zmyj hriech predkov, ale pokáním očisti, ktorého skutok je zlý; Očisti ma od hriechov poškvrneného a prinút ma, aby som vniesol dovnútra, pretože do mňa nebadá nič zlé. Amen.

Pomôže aj modlitba za bolesť Matky Božej:

Svätá Bohorodička, upokoj moje bolesti hlavy, vysoký krvný tlak a silný kôl. Amen.

Panna Mária, očisti ma od škodlivých myšlienok a uvalených bolestí. Amen.

Svätá Bohorodička, zmierni bolesť v hlave a hlúposť v čele. Amen.

Presvätá Panna Mária, nech bolesti hlavy ustúpia a viera v Krista neutícha. Amen.

Nech ťa Pán ochráni!

Pozrite si ďalšie video z modlitieb k Jánovi Krstiteľovi, ktoré pomôže zmierniť bolesti hlavy a ďalšie:

Silné a rýchle modlitby za bolesti hlavy

Bolesti hlavy sú nepríjemné, pretože spôsobujú nepohodlie a zasahujú do práce alebo každodenných činností. Existuje veľa rôznych príčin bolestivého syndrómu a väčšina z nich sa dá vyriešiť užívaním špeciálnych piluliek. Čo však robiť, ak lieky nepomáhajú a lekári myknú plecami?

Po nehode mávam často migrény a „ostré“ bolesti hlavy, s ktorými si žiadny liek neporadí. Môj priateľ mi poradil, aby som vyhľadal pomoc u Jána Krstiteľa - a to sa stalo mojou spásou. V tomto článku budem hovoriť o tom, ktorá modlitba za bolesť hlavy je najefektívnejšia a ktoré zo svätých sa dajú stále riešiť s podobným problémom..

Ako osloviť svätých?

Spravidla sa obracajú na svätých v extrémnych situáciách, keď už niet kde čakať na pomoc. Nie je potrebné byť hlboko veriacim človekom a pravidelne navštevovať kostol, ale je potrebné z celého srdca veriť, že vaše slová budú vypočuté. Okrem toho by ste mali úprimne požiadať o pomoc a bezducho vyslovovať slová modlitby..

Aby sa zbavili bolesti hlavy, zvyčajne sa obrátia na tých svätých, ktorí mali počas svojho života dar uzdravenia a pomáhali ľuďom bojovať s rôznymi chorobami. Najznámejším z nich je Ján Krstiteľ, ale s týmto problémom pomáha aj Matka Božia, Panteleimon, Ježiš Kristus a Anjel strážny. Môžete požiadať o pomoc nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych.

Je dôležité mať na pamäti, že modlitba je iba pomôckou v boji proti bolestiam hlavy a v žiadnom prípade by sme nemali zabúdať na tradičnú medicínu. Je potrebné zistiť skutočnú príčinu migrény a dodržiavať všetky odporúčania lekára.

Príhovor k Jánovi Krstiteľovi

Ján Krstiteľ, alebo, ako sa tiež nazýva, Krstiteľ, uzdravil ľudí zo všetkých chorôb počas svojho života. Dodnes sa žiada o uzdravenie duše a tela. V prípade vážneho ochorenia sa odporúča navštíviť kostol a zapáliť sviečku pri Jánovej ikone. Môžete požiadať o zdravie ľubovoľnou formou a prečítať si špeciálne posvätné texty. Ale s bolesťami hlavy si môžete prečítať modlitbu doma, v práci alebo na cestách, zatiaľ čo je vhodné mať pri sebe ikonu svätého.

Najúčinnejšia modlitba na bolesti hlavy k Jánovi Krstiteľovi znie takto:

Existuje ešte jedna rovnako účinná modlitebná služba, ale málokto o nej vie. Malo by sa to prečítať trikrát pri pohľade na ikonu Krstiteľa..

Pre neznesiteľné bolesti hlavy a silné migrény by ste mali použiť túto modlitbu:

Modlitba k Matke Božej

Matka Božia stojí za ochranou blaha a zdravia ľudí, preto ju často volajú o pomoc pri rôznych chorobách. Aby sa ženy zbavili bolesti hlavy, najčastejšie sa na ňu obracajú s týmito slovami:

Počas modlitby musíte zapáliť sviečku a pozrieť sa na jej plameň. Pre väčšiu efektivitu sa tiež odporúča umiestniť pred seba ikonu Panny Márie „Liečiteľka“. Pri čítaní slov si musíte predstaviť, ako oheň spaľuje všetku negativitu a bolesť a dáva na oplátku pokoj. Rituál sa odporúča vykonávať sám, aby vás nikto neodpútal od čítania textu.

Pretože modlitba je doplnkom, liečba migrény by mala byť jadrom liečby. Čo však v prípade, že nepomáhajú a nemožno prekročiť dávkovanie? V takýchto prípadoch by sa mali prečítať modlitebné frázy, ktoré zvyšujú účinok drog..

Je dôležité mať na pamäti, že predtým, ako sa obrátite o pomoc k Matke Božej, je potrebné trikrát vysloviť modlitbu „Náš Otče“. Ak sa bolesť hlavy nachádza mimo domu, potom je možné sväté slová čítať aj bez sviečky. V takom prípade je vhodné zaujať pohodlnú pozíciu, relaxovať a plne sa sústrediť na text..

Modlitba k liečiteľovi Panteleimonovi

Nie nadarmo sa svätý Panteleimon nazýva liečiteľom, pretože uzdravil tisíce ľudí z vážnych chorôb. Je zvykom obracať sa na neho nielen kvôli zložitým chorobám, ale aj pri bolestiach hlavy, ktoré sa nedajú zmierniť pomocou liekov. K Patelemontu je veľmi silná modlitba, ktorá sa má recitovať pred zapálenou sviečkou, a tiež sa odporúča používať kadidlo alebo kadidlo s ľahkou, uvoľňujúcou vôňou..

Ak potrebujete urgentnú pomoc pri migréne, ktorá sa nachádza na ceste alebo v práci, mali by ste sa naučiť a prečítať si tieto slová:

Jedna z najbežnejších modlitieb k svätému Panteleimonovi, ktorá pomáha pri rôznych bolestivých syndrómoch vrátane migrény, znie takto:

Slová musia byť prečítané pred ikonou Liečiteľa, musia sa opakovať trikrát a nezabudnúť na to, že sú súčasne pokrstení.

Odvolanie k anjelovi strážnemu

Každá osoba má strážneho anjela, ktorého Pán riadi v okamihu narodenia. Je povolaný, aby vo všetkom pomáhal a chránil sa pred problémami a zlými vplyvmi. V nevyhnutných chvíľach by ste sa mali najskôr obrátiť o pomoc na svojho obrancu, ktorý určite odpovie. Počas bolesti hlavy a iných ochorení musíte vysloviť nasledujúce slová:

Modlitba k Pánovi

Keď je milovaný človek chorý, chcete urobiť všetko pre jeho zmiernenie. V prvom rade je potrebné poskytnúť fyzickú a morálnu podporu, ale navyše stojí za to obrátiť sa s prosbou o pomoc k Bohu. Pri silných bolestiach hlavy milovaného človeka sa číta táto modlitba:

Ak je bolestivý syndróm trvalý a súvisí s určitým ochorením, musíte navštíviť kostol a zapáliť sviečku za zdravie pacienta, prečítať modlitbu alebo požiadať o uzdravenie v akejkoľvek podobe.

Keď sa obraciame na svätých so žiadosťou, aby ich zbavili bolesti hlavy, je dôležité veriť z celého srdca a nedopustiť skepsu. Okrem toho je potrebné správne vysloviť posvätný text a plne sa na neho sústrediť. V závažných prípadoch nemusí modlitba pomôcť prvýkrát, preto by sa mala opakovať, kým nepríde úľava..